Teaterrefusion til ungdomsuddannelserne

10.11.2021

Kulturministeriet har fra 2021 og de næste fire år åbnet en forsøgsordning, der giver flere børn og unge lettere og billigere mulighed for at opleve levende scenekunst. Så nu kan ungdomsuddannelserne også søge teaterrefusion.
  • Med teaterrefusion åbnes nu muligheden for at ikke-kommunale institutioner, skoler og ungdomsuddannelser nu også kan få op til 50% refusion ved køb af professionelle teaterforestillinger for børn og unge.
  • Ordningen digitaliseres med ansøgningsplatformen teaterrefusion.dk
  • Læs evt. mere i vejledningen til bekendtgørelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen her
Yderligere information