Teaterforestillinger til din skole

06.04.2017

Husk at du kan få teaterforestillinger til din skole, her er mange ubrugte midler.

Disse penge er fra kommunen øremærket til teater med et beløb til hver enkelt folkeskole afhængig af elevantallet.

Find forestillinger på ULF i Aarhus eller i Den røde brochure og kontakt din teaterkontaktlærer med ønsker.

Disse midler er ikke de samme som ULF midlerne til gratis forløb, så dine ønsker skal gå gennem din teaterkontaktlærer.

 

Se materiale her: