AT TÆLLE workshops for 0.-3. klasse

AT TÆLLE

Af hvid støj sceneproduktion - 17.06.2020

I forbindelse med hvid støj sceneproduktions nye forestilling AT TÆLLE afholdes der workshops, hvor 0.-3. klasser kan komme ind i teaterlaboratoriet og være med i processen

hvid støj sceneproduktions nye forestilling AT TÆLLE bliver et musisk og legende regnemaskineri på scenen, der med undren og nysgerrighed vender matematikkens grundprincipper på hovedet for at forstå dem på ny.

Som del af tilblivelsesprocessen inviterer hvid støj 0.-3. klasser fra Aarhus Kommune til at deltage i workshops i slut-november og december 2020. I workshoppene kommer eleverne med ind i teaterlaboratoriet, hvor de sammen med performerne undersøger tal, logik, matematik igennem øvelser og lege, der sætter kreativiteten i gang.

Målet er dels at stimulere læring gennem leg i relation til matematikfaget og dels at blive klogere på elevernes virkelighed i relation til matematikfaget. Eleverne er desuden helt konkret med i forestillingens tilblivelsesproces og medskaber materiale til forestillingen, da materialet fra workshoppene vil ligge til grund for det videre arbejde med forestillingen.

Workshoppen varer en halv skoledag inklusiv pauser og frokost, og ledes af forestillingens to kompetente performere Sandra Lindquist og Kasper Daugaard.

Billetkøb til den færdige forestilling er forudsætning for deltagelse i workshops. AT TÆLLE har spilleperiode på Åbne Scene, Godsbanen, den 15.-20. marts 2021

Kontakt teatret direkte for detaljer om deltagelse i workshops og andre spørgsmål.

Yderligere information
Læs mere om AT TÆLLE forestillingen og workshops på dette link: