Ta' jeres matematik med ud i naturen

Af Hasle Bakker - 22.02.2022

Foråret er på vej, og det er en oplagt mulighed for at tage eleverne med ud i naturen. Kom og oplev et helt unikt læringsunivers, hvor natur, motion og faglige udfordringer går op i en højere enhed. Vi har matematikforløb til 2.- 10.klasse.

Matematikforløbene er tilrettelagt som et stjerneløb. Udstyret med opgaveark sendes eleverne gruppevis ud for at løse matematikopgaver med placering ved installationer og faciliteter i Hasle Bakker.

Der er helt op til 21 opgaver, som alle sammen er af forskellig sværhedsgrad, sådan at der er noget til alle. 

Matematik for 2.-3. klasse
Opgaverne har afsæt i fællesmålene for geometri og måling op til 3. klassetrin.
El. klasseeverne skal samarbejde om opgaverne og bruge deres kropsmål f.eks. deres højde, armslængde, benlængde, hænder og fødder til at finde frem til løsningerne.
Eleverne måler, tager tid, noterer, tæller, tegner skitser og begrunder deres løsninger til brug for videre bearbejdning hjemme i klassen.

Opgaverne har udgangspunkt fra to forskellige opholdspladser i området, hvorfra læreren fordeler opgaverne og vejleder eleverne ved behov.

Matematik for 4.-6. klasse
Eleverne sendes ud i Hasle Bakker for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte ting. Eleverne skal gruppevis samarbejde om opgaverne og bruge bl.a. deres kropsmål f.eks. deres højde, armlængde og skridtmål for at finde frem til løsningerne. Der er 11 forskellige opgaver, som løses i valgfri rækkefølge.

Matematik 7.-9. klasse
Udstyret med kort og måleudstyr sendes eleverne gruppevis ud i Hasle Bakker for at arbejde med matematik og geometri i praksis. De skal bl.a. udregne bakkehøjder, foretage målinger tværs over en sø, tegne, beregne og opmåle installationer i området. Der er 14 forskellige opgaver.

Eleverne arbejder gruppevis. Hasle Bakker udlåner måleudstyr til forløbet.

Yderligere information