Spændende oplevelser med elektromagnetisme

Foto:Jens Ravn

Af Science Museerne - Steno Museet - 16.10.2020

Science Museerne søger testklasse fra mellemtrinnet til et nyt forløb, hvor vi sammen udforsker fænomenet elektromagnetisme på en håndgribelig og sanselig måde.

Med afsæt i en kropslig oplevelse med elektricitet og magnetisme eftergør eleverne selv Ørsteds verdensberømte forsøg, som vi i år fejrer 200-års jubilæet for.

Når eleverne har set og mærket den bemærkelsesværdige forening af de to basale naturfænomener elektricitet og magnetisme, udforsker vi betydningen af opdagelsen for udviklingen af det moderne, elektrificerede samfund gennem hands-on induktions eksperimenter. Vi perspektiverer også videre til fremtidsmuligheder med nye teknologier, som lige nu udvikles på Aarhus universitet.
Forløbet bygger på kropslig oplevelse og sanselighed, dialog og interaktion.
 

Har du mulighed for at komme med din klasse i uge 45, 46 eller 47 så kontakt Mathias på
mathias [at] krogsgaard-vitten [dot] dk