Sif Itona Westerberg – Immemorial på ARoS

Af ARoS - 30.09.2021

Immemorial er mødet mellem myte og moderne byggemateriale – gasbeton og græsk mytologi. Immemorial handler om os – mennesket i en usikker tid. Jordens tilstand og et forsøg på at genvinde balancen.

Udstillingen Sif Itona Westerberg – Immemorial er opdelt i tre akter. De handler om det moderne menneske – os. Vi har begået ”hybris” ved næsten at udtømme jordens ressourcer. Erkendelsen af jordens tilstand – FN´s klimarapport – har kastet os ud i en eksistentiel krise. Hvad kommer der til at ske? Hvad kan vi gøre? Og hvad kan vi overhovedet nå?

For historielæreren er Immemorial et meget visuelt eksempel på Historiebrug. Den direkte kobling mellem fortidens sagn og nutidens problemstillinger kan åbne for elevernes viden og brug af konstruktion og historiske fortællinger. Ved at se og arbejde ind i Westerbergs univers kommer eleverne til at arbejde med historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser – sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid. Og for dansklæreren rummer Immemorial spændende nye vinkler på at arbejde med science fiction og skriveøvelser. Hvad sker der f.eks., hvis vi sætter myternes fantasifulde univers ind i en nutidig kontekst og skriver postkort fra en ”posthuman” fremtid eller dagbøger fra fremtiden?

Immemorial åbner1/10/2021 

Læs mere om udstillingen her: skoleformidling_sifitonawesterberg.pdf (aros.dk)