Sæt fokus på elevernes digitale fællesskaber

Af Børns Vilkår - 01.08.2022

Ønsker du at sætte fokus på elevernes digitale fællesskaber, så book Børns Vilkårs elevworkshop 'Vores Digitale Fællesskaber', der gennem dialog og øvelser bringer positive online-fællesskaber i centrum. Workshoppen tilbydes 2. – 10. klassetrin.

Som noget nyt vil 2.-6. klasses eleverne blive introduceret for en spilleplade, som danner rammen om tre missioner, eleverne skal ud på. Det handler om digitale fællesskaber, rettigheder og digital mobning. I udskolingen arbejder eleverne med øvelser, der omhandler lovgivning ift. billeddeling. De diskuterer den virkelighed, de møder på nettet, reflekterer over algoritmers indvirkning på deres digitale liv og de forholder sig til både de positive og negative aspekter ved teknologierne i dag.

Børns Vilkårs undervisere inddrager eleverne i at udvikle konkrete forslag til, hvordan de - og de voksne omkring dem - kan styrke elevernes positive online-fællesskaber. 

 

Yderligere information