Religionernes dag 2015

02.06.2015

Religionslærerforeningen, Moesgaard Museum, Aarhus Universitet. For religionslærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Religionernes dag 2015, torsdag d. 10. september 2015, sætter fokus på offerritualets form og funktion, som det kommer til udtryk i forskellige religioner og til forskellige tider – med alt fra afgrøde- og dyreofringer til menneske- og selvopofringer.

Program

09:30 Kaffe og croissant

09:45 Velkomst v. John Rydahl, fmd. Religionslærerforeningen

10:00 Oplæg om ofringer form og funktion i religionerne v. lektor Hans Jørgen Lundager Jensen, Århus Universitet.

10:45 Spørgsmål

11:00 Pause

11:15 Jesus som det sidste offer eller hvorfor der ikke er brug for at ofre i kristendommen? v. biskop Kjeld Holm, Århus Stift

11:45 Spørgsmål

12:00 Frokost

13:00 Oplæg i relation til udstillingen på Moesgaard Museum v. arkæolog Pauline Asingh

13:30 Rundvisning i mindre grupper på Museet med fokus på ofringer 

14:15 Pause

14:30 Oplæg om ofringer i tibetansk buddhisme v. antropolog Cameron Warner, Moesgaard Museum

15:00 Spørgsmål

15:15 Oplæg om nutidige ofringer i hverdagen v. lektor Marie Veirup Nielsen, Århus Universitet

15:45 Spørgsmål

16:00 Afrunding og farvel v. John Rydahl, fmd. Religionslærerforeningen

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Dagen afholdes i samarbejde med Religionslærerforeningen på Moesgaard Museum/Aarhus Universitet.

Sted:
Moesgaard Museum
De etnografiske samlinger 8270 Højbjerg
Underviser: John Rydahl, lærer og cand.pæd.

Tilmeldingsfrist:  Fredag d. 19. juni 2015

Pris:  850 kr.