Nyt introforløb til STX og HTX: Naturen til debat

Naturen til debat

Af Science Museerne - Væksthusene - 18.06.2020

Vi kombinerer naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse i et nyt format. Fra august kan elever på basisforløb komme i Væksthusene i Aarhus og debattere natursyn.

Naturen er et produkt, en vild kraft, kilde til videnskabelig udforskning, smuk og farlig. Vi beskriver naturen på mange måder. I dette forløb skal eleverne arbejde med hvordan forskellige natursyn påvirker hvad vi sætter fokus på og hvilke konsekvenser det har for naturen.

Eleverne starter med at afdække deres eget umiddelbare natursyn. Herefter inddeles de i grupper og hver gruppe tildeles et specifikt natursyn. Herfra skal grupperne leve sig ind i rollen og se naturen med det natursyn, de har fået. Eleverne får en rundvisning i Væksthusenes fire klimazoner og skal ud af rundvisningen selv finde argumenter for netop deres natursyn.

Derefter gennemfører vi et debatforløb. Eleverne skal konkurrere på argumenter, som de samlede op på rundvisningen. Der er tre runder, og de får point efter hver runde. Eleverne arbejder med en model for argumentation, hvor de skal konstruere gode argumenter i et fast format. Derudover skal de arbejde med at argumentere med stråmandsargumenter og lave fremtidsscenarier.

Til sidst vender eleverne tilbage til deres egne natursyn fra indledningen og samler op på, hvordan de placerer sig i forhold til dem, de har brugt i deres argumentation.

Yderligere information