Nye kurser fra teaterhuset Filuren

04.05.2015

Teaterhuset Filuren, mellemtrinnet. Teaterhuset Filuren søsætter fra august to undervisnings- og læringsforløb til danskundervisningen på mellemtrinnet.

Vi tilbyder to gennembearbejdede forløb, udviklet i samarbejde med Skåde skole med fokus på at få mere teater og drama ind i danskundervisningen. Begge forløb har fokus på den kropslige bearbejdning og forståelse af teksten. Det ene er et redskabsforløb, der arbejder med krop og tekst, mens det andet forløb har fokus på værket og dets præmisser.

 
Kroppen i dansk
Et forløb med en teaterpædagog, der introducerer elever og lærere for en vifte af teaterpædagogiske øvelser, lege og greb, som efterfølgende kan implementeres direkte ind i klassens læringskultur, som en motivitationsfremmende del af den måde, I lærer på i klassen.

Forløbet består af fire moduler med følgende overskrifter:
- Personkarakteristik
- Teksters rum, tid og stemning
- At læse med fordobling
- Vurdering og perspektivering med kroppen

Modulerne er tænkt i et samlet forløb, eksempelvis en gang ugentligt, men kan også stå enkeltvis. Hvert modul er bygget op som følger: Opvarmningsøvelser, praktisk drama-arbejde med afsæt i dagens overskrift, og hver gang afsluttes med en visning og evaluering af dagens arbejde. Der tilbydes også materiale i form af et øvelseskatalog, som læreren efterfølgende kan bruge til fastholdelse af de nye lærings- og udtryksredskaber i klassen.

Målgruppe: Mellemtrinnet
Antal deltagere: 30
Periode: Hele året, opstart efter sommerferien
Varighed: 4 lektioner a 1 1/2 times varighed
Pris: 3.200 kr. for forløb med en klasse
Fag: Dansk
 

Dramatik som genre og værk - hvad er det?
Klassen arbejder med dramatikgenren ud fra manuskriptet Gespenst af dramatiker Lenemarie Olsen. Gespenst er professionel dramatik udviklet og skrevet til at skulle spilles af børn i alderen 9-13 år, og henvender sig direkte til børnenes livsverden. Formålet med forløbet er at give eleverne en kropslig, sanselig og refleksiv indgang og forståelse af genren dramatik og værket Gespenst.

Forløbet udfolder sig som en værkanalyse af Gespenst, hvor eleverne via krop, sanser og samtale arbejder med kendetegn og virkemidler ved genren dramatik, personkarakteristik, læsning mellem linjerne, tomme pladser i teksten samt miljø og stemning.
Manuskriptet Gespenst af Lenemarie Olsen er udgivet på Forlaget Drama i antologien "Ny dansk og nordisk dramatik - børn spiller teater". Forløbet Dramatik som genre og værk kan lægges ind i klassens årsplan i dansk som et værkforløb.

Målgruppe: 4. - 6. klasse, mellemtrinnet
Antal deltagere: 30
Periode: Hele året, opstart efter sommerferien
Varighed: 5 lektioner a 1 1/2 times varighed
Pris: 4.000 kr. for forløb med en klasse
Fag: Dansk