Ny gratis undervisning i Kattegatcentret

Elever arbejder med muslinger

Af Kattegatcentret - 16.03.2022

Kattegatcentret søger lige nu udskolingsklasser (7.-10. kl.) til gennemførelse af et helt nyt fællesfagligt naturfagsforløb. Forløbet "Haven i havet" arbejder med det fællesfaglige fokusområde "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget".

Projektet – Helt Kort!

”Haven i havet” er et nyt og ambitiøst, nationalt undervisningsforløb, der dækker fagene biologi, fysik/kemi og geografi og taler direkte ind i fokusområdet ”Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget” fra den fællesfaglige naturfagsprøve. Undervisningsprogrammet belyser fokusområdet ud fra FN's Verdensmål og er selvfølgelig knyttet op på de fire naturfaglige kompetencer.

Projektet styres af den selvejede institution Havhøst, der sammen med bl.a. Kattegatcentret har udviklet undervisningsmaterialet til Haven i havet.

For at kvalificere undervisningsmaterialet og forløbet i Kattegatcentret, udbyder og gennemfører vi 10 undervisningsforløb i 2022 og yderligere 10 i 2023. Vi kunne godt tænke os at have jer med ombord!
I ”testfasen” bliver vi fulgt på sidelinjen af DPU (Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse), som er optaget af at undersøge undervisningsforløbets potentialer og effekter - herunder hvad de mange elever tager med sig fra undervisningsforløbene i Kattegatcentret.

Hvad får jeres klasse ud af at deltage, og hvad kræver det af jer?

Undervisningsforløbet er betalt gennem projektet og dermed GRATIS for deltagende skoler. Vi tilbyder i projektet ekspertviden, mulighed for at prøve kræfter med svært tilgængelige undersøgelsesmetoder, og et rigtig godt afsæt til videre arbejde i tilfælde af, at fokusområdet bliver udtrukket til prøve. Til gengæld skal både lærere og elever besvare et vigtigt spørgeskema efter undervisningen som led i DPUs landsdækkende undersøgelse af projektets potentialer og effekter. Klasselæreren får disse spørgeskemaer tilsendt på mail.

Kort om undervisningsforløbet - Haven i havet

Haven i havet er et undervisningsforløb, der er målrettet naturfagene på udskolingsniveau, og som arbejder med fokusområdet “produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”.

De fællesfaglige fokusområder lægger op til både undersøgelser, vidensindsamling, kontakt med eksperter og perspektivering til det lokale og globale samfund.

Forløbet tager udgangspunkt i fænomenet ”maritime nyttehaver”, der for alvor er begyndt at poppe op langs de danske kyster i løbet af de seneste 5 år. I en maritim nyttehave arbejder havbonden med afgrøder i havet. Eleverne skal stifte bekendtskab med arbejdet som havbonde, ligesom de skal have et mere teoretisk grundlag for at vurdere produktionsformens bæredygtighed.

Forløbet er bygget op omkring et besøg i Kattegatcentret hvor eleverne vil opleve, hvordan det er at være en ægte ”havbonde”, når de arbejder med havets afgrøder både fysisk og teoretisk. Samtidigt skal eleverne undersøge, diskutere og reflektere over de bæredygtighedsdilemmaer, vores madvaner og fødevareproduktion er forbundet med. Under besøget arbejder I med at besvare følgende naturfaglige problemstilling:

  • Hvordan kan en maritim nyttehave producere sund mad til mennesker uden at sætte et negativt aftryk på planeten?

Besøget i Kattegatcentrets maritime nyttehave kan med fordel kickstarte et forløb på skolen, der uddyber ovenstående problemstilling eller udfolder relaterede problemstillinger. Efter jeres besøg kan I arbejde videre med emnet på flere måder. Forslag er listet op i en grundig og overskuelig lærervejledning, som vil blive sendt til jer forud for forløbets opstart.

Projektet forbereder eleverne på fremtidens fødevareproduktion, sætter de abstrakte verdensmål ind i en konkret ramme, og taler samtidig direkte ind i et meget relevant fællesfagligt fokusområde. Vi håber i kunne tænke jer at komme med ombord på projektet.

Se denne video på klassen inden I tager på besøg, så alle har et godt udgangspunkt for at forstå den overordnede problemstilling: Velkommen til haven i havet