Novemberinspiration for lærere og pædagoger

Af Aarhus Billed- og Medieskole - 02.10.2020

Onsdag d. 18. november inviterer Aarhus Billed- og Medieskole alle lærere og pædagoger til denne workshop, hvor vi skal arbejde med begrebet mapping (kortlægning) som en måde at fortælle historier på.

Med inspiration fra forskellige tegneteknikker og indsamlede objekter arbejder vi med en kortlægning af byen. Vi fordyber os i flere arbejdsstationer og samler det hele i et fælles værk. Mapping er en sjov og anderledes måde at fortælle historier på, og bevidstgøre vores færden i byrummet. Du får inspiration til at kunne arbejde videre med metoden i din dagligdag med børnene.

Workshoppen finder sted onsdag d. 18. november kl. 9-12 i Aarhus Billed- og Medieskole.

Yderligere information
Tilmelding via www.aarhusbilledogmedieskole.dk