Teenageliv før og nu

Beskrivelse

Efter en kort introduktion til tiden og til teenagebegrebet bliver eleverne opdelt i seks grupper. Hver gruppe arbejder med et tema – fx musik og dans, skole og fritid, amerikanisering eller konfirmation. Der er knyttet en kuffert til hvert tema, som indeholder genstande, tekstuddrag og billeder, som eleverne skal arbejde med. De skal fx spille 50’ernes musik på en rejsegrammofon eller forholde sig til et udvalg af tidens typiske konfirmationsgaver. Alle temaerne perspektiveres til elevernes egen verden og til ungdomskulturen i dag. Afslutningsvis er der en fælles opsamling, hvor vi diskuterer forskelle og ligheder mellem teenagelivet dengang og i dag.
Det giver god mening at lade eleverne videregive deres nyerhvervede viden om deres tema, når de kommer tilbage på skolen, da der ikke er tid til at gå i dybden med alle temaer.

Skriv til undervisning [at] konmuseum [dot] dk for booking. 

Formål

Forløbet handler om ungdomslivet i 1950’erne, hvor teenagebegrebet opstod. Eleverne vil opleve en ungdomskultur, som er markant anderledes end deres, men som også har ligheder. Emner som oprør, forældre, køn, pligter, fritid og idoldyrkelse vil blive berørt. Eleverne får mulighed for at spejle deres verden og de tanker, de gør sig om det at være ung i dag, i en anden tids ungdom.

Forløbet kan benyttes i et danskfagligt tema om "overgange", "ungdomsklutur" eller "fra barn til voksen".

Sted
KØN - museum for kønnenes kulturhistorie
Domkirkepladsen 5
8000 Aarhus C
Tilmelding