Gratis

På tur med Grimle

Beskrivelse

Eleverne sendes ud på en naturmission til poster, hvor de skal hjælpe trolden Grimle med at undersøge dyr og planter forskellige steder i Hasle Bakker. Lokaliteterne har hver deres natursærpræg f.eks. vand, åbent land og mørk skov, og eleverne stilles over for en række opgaver og udfordringer hvert sted. Forløbet er fleksibelt tilrettelagt, så lærere og pædagoger selv bestemmer, hvor mange poster klassen skal besøge, og hvilke opgaver der skal løses. Hasle Bakker udlåner udstyr bl.a. lupper og fiskenet til brug på turen.

Formål

Turen skal pirre børnenes nysgerrighed for naturen og foregå med alle sanser åbne og samtidig levne plads til fordybelse.

Sted
Lenesvej 25
8220 Brabrand

Mødested er græsareal ved Tovshøjskolens østlige bygning ved ungdomsskolen.

Her får elever og voksne en instruktion til forløbet ved Hasle Bakkkers vejleder. Det er ligeledes her, at materialeudlån og aflevering foregår.