Gratis

Jagten på råstofferne

Børn der spiller "jagten på råstofferne"

Beskrivelse

NB! Jagten på Råstofferne skal fremover bookes hos Center for Læring. Lån et gratis undervisningsspil 'Jagten på Råstofferne' for 7. – 9. klassetrin. 

I spillet kæmper eleverne i grupper om at indtage miner på et verdenskort ved at besvare forskellige typer opgaver bedst muligt. Opgaverne består af praktiske forsøg og informationssøgning via iPads og/eller mobiltelefoner samt på roll-ups, som vi har med. I spørgsmålene tages der blandt andet udgangspunkt i råstofferne i en mobiltelefon.

Spillet giver eleverne faktuel viden om råstoffer og grundstoffer, og den viden bliver sat i perspektiv i opgaverne, hvor eleverne skal forholde sig til miljøforhold omkring udvinding af råstoffer og samfundets brug af dem. En vigtig pointe, som eleverne også får med er, at nogle råstoffer kan blive en mangel i fremtiden. Der indgår en før- og eftertest, så undervisningen kan evalueres. Spillet kan gennemføres som et selvstændigt undervisningsforløb eller indgå i længerevarende forløb.

Spillet lånes gennem Center for Læring, og der er lavet vejledningsvideoer som gør det nemmere for læreren at gennemføre spillet med klassen selv.  

Dette forløb er en del af #DetViGøromSTEAM

Formål

  • Spillet 'Jagten på Råstofferne' øger elevernes viden, bevidsthed og handlekompetence omkring vigtige råstoffer og genbrug af disse. Eleverne oplever, hvordan viden om råstoffer og bæredygtig udvikling er afgørende for nuværende og for fremtidige generationer og deres muligheder.
  • For at vinde spillet skal eleverne i grupper søge viden, træffe beslutninger og samarbejde om opfindsomme løsninger.
Sted

På jeres skole.

Undervisningsmateriale
Tilmelding