Gratis

Undervisning i energi og miljø

Beskrivelse

Undervisning fra NRGI

Skolekontakten tilbyder gratis undervisning - hvis skolen har elmåler fra NRGi - fra 2. til 10. klasse ude på jeres egen skole.

Undervisningen er opdelt i faste tilbud, der er tilpasset de enkelte klassetrin. Tilbuddene er specielt rettet mod natur/teknologi, madkundskab, håndværk/design, fysik, geografi og samfundsfag.

Undervisningen kan stå alene eller indgå i en større sammenhæng i et eller flere fag, f.eks. i tema- og studieuger eller i tværfaglige forløb.

Teori og praksis: Alle undervisningsforløb indeholder en teoretisk del om elproduktion, ressource- og miljøproblematik samt en praktisk, eksperimenterende del, der levendegør dagens emne. Ved nogle af tilbuddene medfølger udlån af materialer/klassesæt til den eksperimenterende del af undervisningen.

Formål

  • At eleverne stifter bekendtskab med, hvad et elforsyningsselskab laver i hverdagen.
  • At eleverne får en forståelse for, under hvilke betingelser vi har mulighed for at forsyne hjemmet med energi.
  • At give eleverne læring om sammenhænge mellem energiforsyning og miljø.
  • At opnå kendskab til metoder til at opnå energibesparelser. 
  • At eleverne får et bedre indblik i hvor energien til vores samfund kommer fra nu og i fremtiden.
Sted
Skolekontakten NRGi
Dusager 22
8200 Aarhus N

Undervisning kun ude på Skolen

Undervisningsmateriale

Klassesæt til eksperimenter udlånes i forbindelse med undervisning. Gratis bogmateriale kan downloades online

Tilmelding

Kontakt Niels-Erik Gehlert på skolekontakten [at] nrgi [dot] dk eller 7222 6585

Tilmelding
Tlf.nr. 7222 6585
Tilmeldingsfrist
28.08.2020