Gratis

Besøg på renseanlæg

Beskrivelse

Et besøg på et af vores renseanlæg veksler mellem faglige oplæg, dialog og rundvisning på renseanlægget. Gennem oplægget får vi en uddybende snak om formålet med spildevandsrensning og hvordan det gavner miljøet med effektiv behandling af det forurenende spildevand. Under rundvisningen følger vi spildevandets vej igennem renseanlægget ved at vise, opleve og fortælle undervejs på rundturen. Her oplever eleverne et af vores moderne renseanlæg og følger spildevandets vej fra kloak til det bliver ledt ud i det nærliggende vandmiljø. Vi ser også på, hvordan resourcerne i spildevandet udnyttes så der kan produceres strøm og varme til gavn for borgerne i Aarhus.

Vi har gæster i næsten alle aldre og tilpasser besøget til din gruppe. Et besøg varer typisk 1½-2 timer men kan tilpasses afhængig af indhold, jeres transporttid, inddragelse af øvelser mv. Har I nogle specifikke ønsker vedr. det faglige indhold, er I meget velkomne til at skrive det i kommentarfeltet når I booker besøget.

BOOKING kan ske gennem vores hjemmeside

Bemærk: Vi har en række sikkerheds- og hygiejnemæssige retningslinjer ved besøg, som I bedes gøre jer bekendte med inden besøget - Læs mere her.

Formål

At give eleverne en forståelse for og indsigt i behandlingen af spildevand, og hvorfor det er så vigtigt at rense spildevandet.

Undervisningsmateriale

For at få mest muligt ud af besøget, opfordres klassen til at forberede sig til besøget. Vi har udarbejdet undervisningsmaterialet Det Blå Guld og Vandakademiet til hhv. udskolingen og mellemtrin, som du kan hente gratis her. Vi anbefaler at I arbejder med emnet inden besøget da dette er med til at sikre at eleverne har den nødvendige basisviden inden besøget på vandværket eller renseanlægget.