Livet i Vand

Beskrivelse

Indskoling: Vi går på opdagelse i et af vores vandhuller med net, bakker, vandkikkerter og bestemmelsesduge. Vi diskuterer fødekæden i vandhullet – hvem spiser hvem? Og snakker om vandhulsdyrenes forvandling. Hvad bliver de enkelte dyr til? Kan man høre det ud fra deres navn? Vi ser på forskelle og ligheder, mellem de dyr vi finder, og hører spændende historier om deres levevis.

Mellemtrin: Vi snakker næringsstofkredsløb, og undersøger hvor meget vores vandhul er påvirket af næring. Det gør vi ved at lede efter smådyr under vandoverfladen og bruge bestemmelsesduge til at finde ud af, om de indikerer meget eller lidt næring. Vi snakker om, hvad for mange næringsstoffer gør ved et vandhul, og hvordan de påvirker smådyrenes liv.

Udskoling: Vi undersøger Brabrandsøen for liv. Eleverne tager derudover sænkenet og bestemmelsesduge med og identificerer fiskene, de fanger. Vi undersøger også vandkvaliteten med sigteskive og tager vandprøver med tilbage til Natursamarbejdet, så vi kan kigge på mikrolivet igennem mikroskoper. På vej tilbage undersøger vi et af vores vandhuller for smådyr for at sammenligne det med Brabrandsøen. Til dette forløb diskuterer vi fødekæder, næringsstoffer og fiskearter.

Lær mere om smådyr ved at booke forløb om dem på land og i hav:

Formål

  • At eleverne får indsigt i det liv, der leves i vandhullerne og søerne
  • At eleverne lærer om insekternes forvandling  
  • At eleverne bruger deres sanser i et undendørs læringsrum
  • At eleverne lærer, hvad næringsstoffer gør ved søer
  • At eleverne får en undersøgende tilgang til livet i vand
Sted
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand
Undervisningsmateriale

Feltudstyr til vandhul på Natursamarbejdet