Gratis

Styr på miljøet

Beskrivelse

Klassen får besøg af en miljøkonsulent, og med udgangspunkt i vores forbrug af bl.a. mad, tøj og elektronik ser vi på, hvordan vi kan udnytte vores ressourcer bedre. Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner og hands-on øvelser. Besøget lægger op til, at klassen efterfølgende arbejder videre med miljøindsatsen på skolen.

Formål

Styr på miljøet er et forløb, der igennem oplæg og øvelser motiverer eleverne til at handle og få egne ideer omkring affald, ressourcer og miljø.

Sted

På jeres skole.

Tilmelding