Grønland

Beskrivelse

Et undervisningsforløb om, hvordan arktiske dyr overlever det ekstreme miljø. Ud fra skind, kranier og udstoppede dyr, fx moskusokse, rensdyr, polarræv, ulv, forskellige sæler og hvaler, arbejder eleverne med tilpasninger, overlevelsesstrategier og fødenet. Vi ser på indbyrdes afhængighed og fødekæder. Ældre skoleklasser vil desuden arbejde med økosystemets sårbarhed.

Formål

Eleverne arbejder med arktisk miljø og de leveforhold, der gælder for marinedyr såvel som landlevende dyr i Grønland. Eleverne får kendskab til levevis og tilpasninger til koldt miljø, forskellige overlevelsesstrategier og dyrenes indbyrdes interaktioner.

Sted
Naturhistorisk Museum
Wilhelm Meyers Allé 10
8000 Aarhus C

Har I booket en tid der ligger inden kl. 10.00, er mødestedet indgangen ved Ole Worms Allé.