Gratis

Besøg med den pædagogiske it-kuffert

Udlån af pædagogisk temakasser

Beskrivelse

Efter nærmere aftale kommer vi ud med it-kufferten, som er fyldt med forskellige it-redskaber og inspiration til, hvordan redskaberne meningsfyldt kan inddrages i det pædagogiske arbejde inden for dagtilbudsområdet.

Sted
Center for Læring
Louisevej 29
8220 Brabrand