Gratis

Besøg med den pædagogiske it-kuffert

Udlån af pædagogisk temakasser

Beskrivelse

Efter nærmere aftale kommer vi ud til den enkelte dagtilbudsafdeling med it-kufferten, som er fyldt med forskellige it-redskaber. En pædagogisk konsulent medfølger til visning af brug og for at give inspiration til, hvordan redskaberne meningsfyldt kan inddrages i det pædagogiske arbejde inden for dagtilbudsområdet. For nærmere information kontakt pædagogisk konsulent Ilsemarie Blach Bærentzen 51 57 59 59.

Sted
Center for Læring
Louisevej 29
8220 Brabrand