Flere busture til skolebørn

27.10.2015

Arr. Aarhus Byråd og Midttrafik. For elever i folkeskolen. Find klippekortene frem og kom glad ud af huset. Vi minder om, at Aarhus Byråd har afsat midler til 4 ekstra ture pr. elev.

Aarhus Byråd afsatte i budgetforlig 2015 1,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til et forsøg med tilskud til folkeskolerne, så hver elev som gennemsnit kan komme på 4 ture ekstra årligt af ud skolen inden for Midttrafiks rejseområde med busser og nærbaner. Beløbet er udmøntet som en ekstrabevilling til hver skole beregnet på 53 kr. pr. elev i budget 2015. En væsentlig del af folkeskolereformen er, at skolerne skal åbne sig mere op for omverdenen, og også selv være mere udadvendte i forhold til samfundets tilbud. Bevillingen understøtter intentionerne i den åbne skole og gør det lettere at benytte sig af de mange tilbud i ULF.
Kombiner evt. med de ti gratis tilbud og lad din klasse opleve, hvordan oplevelse, læring og faglighed går hånd i hånd.

Der kan læses mere om Midttrafiks turkort her.
Kontaktperson: Anja Boll, (afb [at] aarhus [dot] dk, 4185 6786)