Navigation på Aarhus Søfarts Museum

16.01.2019

I Aarhus Søfarts Museums righoldige samling af navigationsinstrumenter fortæller vi om det vigtige emne: Navigation.

Den vigtigste regel for færdsel på havet er sikker navigering. De vigtigste spørgsmål for navigatørerne er:  Hvor er vi? Hvor skal vi hen? Hvad er den sikre kurs for at nå vores bestemmelsessted.

Yderligere information