Natursafari og inspirationsdag i Hasle Bakker

30.06.2015

Hasle Bakker, lærere og elever i grundskolen. I næste skoleår kan du tage din udskolingsklasse med på natursafari med smart phones i Hasle Bakker. Derudover inviteres der til inspirationsdag om udeskole, der afholdes primo august.

Med smartphone i felten
Hasle Bakker indbyder til spændende natursafari med smartphone i Max Larsens univers. Lær mens du leger er ikke kun forbeholdt de yngre årgange. I Hasle Bakker kan folkeskoleelever fra 7.-10. klasse i det kommende skoleår komme på en spændende natursafari, hvor de via smartphone guides rundt til forskellige biotoper, der skal undersøges nærmere i samarbejde med professor Max Larsen. Hasle Bakker har i en årrække været et populært ekskursionsmål i forbindelse med naturfag, og i det kommende skoleår er biologiforløbet 'De Udvalgte' for de ældste klassetrin blevet opgraderet til moderne teknik.
Forløbet er gratis og kan bookes frem til efterårsferien.
Se mere her på haslebakker.dk

Inspirationsdag om udeskole
Sæt skoledagen i bevægelse og bliv klar til FFM.
DSI Hasle Bakker inviterer lærere og pædagoger til inspirationsdag med ideer til at planlægge lærerige aktiviteter og skoledage uden for skolens matrikel – det være sig både i naturen, i det hjemlige nærmiljø, på vejen såvel som i fine bygninger. Arrangementet foregår torsdag den 6. august kl. 9.00-14.00 med udgangspunkt fra Tovshøjskolen.
Deltagelse er gratis.
Dagen skal give inspiration til, hvordan udeskole kan understøtte den læringsmålsstyrede undervisning, sætte skoledagen i bevægelse og leve op til de nye Forenklede Fælles Mål.

Tilmelding til Lone Dybdal, aktivitetsleder i Hasle Bakker
aktiviteter [at] haslebakker [dot] dk  / 27887000

Se hele indbydelsen her