Lyrik og Spoken Word på en ny måde!

Af Musikskolen LAURA - 04.02.2020

Kreativ-musisk inspiration til arbejdet med lyrik.

Lyrik opfattes ofte af elever som et af de svære, og lidt tungere emner i dansk undervisningen. Men hvad nu hvis det kunne blive megagrineren, at arbejde med at lukke et digt op? På dette kursus laver klassen sin egen digitale digtsamling som en multimodal e-bog. 

Digtene skrives, illustreres, indtales og udgives online. Ved at indtale et digt som spoken word, trænes intonation, stemmeføring og eleven bevidstgøres om hvad der står mellem linierne. Ved efterfølgende at dramatisere digtet med lyde og lydeffekter, kan eleverne både arbejde med vers, strofer og rim – og mere analytisk med fx miljø, sproglige virkemidler, budskab og dermed slippe digtets indre stemme løs.