Gratis

Vejledning og forberedelse af årsplan på CFL

Beskrivelse

Hold jeres næste fagudvalgs- eller teammøde på Center for Læring. Vi har også gode erfaringer med, at skolens ledelse samt læringsvejledere booker Center for Lærings lokaler samt vores konsulenter til en fælles forberedelsesdag i løbet af foråret, evt. ved at bruge nogle af jeres fælles forberedelsesdage. 

På Center for Læring har I mulighed for at forberede jeres undervisning løbende samt for det kommende skoleår. Her er der også mulighed for vejledning ved vores læringskonsulenter.

Konsulenten kan orientere om fælleskommunale indkøb af analoge og digitale læremidler samt nye indsatser herunder læsekasser til understøttelse af læsetræningen.

Center for Lærings konsulent tilbyder vejledning i bookinger, og I vil kunne gå fra Center for Læring med en færdig årsplan incl. booking af læringsmaterialer.

Tag gerne lærerstuderende og nyansatte lærere/ pædagoger med til CFL, så vi kan give dem en introduktion til stedet.

 

Sted
Center for Læring
Louisevej 29
8220 Brabrand