Gratis

Trommer & Tale

djembe og hænder

Beskrivelse

Trommer & Tale er et kursus og kulturmøde om global undervisning og om Verdensmålene.

Vi kommer på besøg på jeres skole og giver lærerne inspiration til at tænke globalt i alle fag med et kursus propfyldt af konkrete idéer og referencer. Imens slår to af vores gæstelærere – helt bogstaveligt – på tromme – og synger, danser og går i dialog med jeres elever.

Skolen er en vigtig institution i forhold til at realisere Verdensmålenes agenda, da det er her en vigtig del af dannelsen af den næste generation pågår. MUNDU vil gerne bidrage til at udfordre og inspirere skolerne til at tage denne afgørende rolle på sig. De 17 Verdensmål er eminente til at fungere som pejlemærker for undervisningen i folkeskolen. De kan dække de fleste fag, de kan inspirere til stillingtagen og ikke mindst: de kan engagere elevernes aktive handel i lokalsamfundet.

Mens medarbejdere fra MUNDU inspirerer lærere med et praksisorienteret kursus i global undervisning og Verdensmålene, vil skolens elever opleve et konkret eksempel på et kulturmøde sammen med to af MUNDUs globale gæstelærere.

Det samtidige gæstelærerbesøg hos eleverne giver lærerne tid til at følge kurset i global undervisning, men det tjener også sit eget formål: Gennem mødet med de to gæstelærere, der begge har afrikanske rødder, får eleverne nuanceret deres syn på kontinentet Afrika. De forrige år har elevernes befriende uforbeholdne spørgsmål afsløret, at det er tiltrængt!

Hvert efterår siden 2012 har MUNDU rejst rundt i landet og slået på tromme for den globale dimension i undervisningen.

Kursets formål

Underviserne bliver bevidst om og klædt på til fremover bedre at kunne inddrage FN's Verdensmål og den globale dimension i den daglige undervisning i alle fag igennem hele skoleåret på en måde, der opfylder kravene i de Forenklede Fælles Mål.

Kursets indhold

Første del indeholder viden om Verdensmålenes muligheder for undervisning med en afstikker til metoder og didaktik fra global undervisning. Vi sætter fokus på betydningen af at klæde eleverne på til den globaliserede virkelighed og udstyre dem med handlekompetencer for en mere bæredygtig fremtid. Vi introducerer FNs 17 Verdensmål og de otte temaer i global undervisning som en ramme, ud fra hvilken man kan skabe forbindelse til de forskellige fag.

Anden del af kurset er spækket med konkrete forslag til undervisning i praksis. Vi præsenterer et konkret eksempel på et tværfagligt undervisningsforløb om Verdensmålene tilpasset til hhv. mellemtrin og til udskoling. Bearbejdede forløb som lærerne kan inddrage direkte i deres undervisning, da forløbene er tilrettelagt, så de er lige til at gå til og lærerne ikke skal bruge megen forberedelsestid.

Kurset bliver afrundet med en snak om, hvordan hver deltager kan arbejde videre med Verdensmålene som styrende element fra sit nuværende udgangspunkt.

Målgrupper

  • Personalekurset har lærerne som den primære målgruppe, skolens bibliotekarer og det administrative personale. Deltagerantallet er ubegrænset.
  • Kulturmødet for elever kan tilpasses alle tre trin, indskoling, mellemtrin og udskoling. Der kan deltage mellem 80 – 100 elever i kulturmødet. Aktiviteten er tværfaglig og retter sig mod alle fag.
Kontakt
Sonja Salminen
60 58 20 78
Træffetid 9-16
Materialer

Deltagere i kurset modtager et kompendium om global undervisning og verdensmålene. Kompendiet er en overskuelig tryksag som afklarer begreber og temaer i global undervisning. Det indeholder anvisninger på didaktik og metode og diskuterer forskellige opfattelser af, hvilke kompetencer global undervisning stræber mod at opnå.

Sted

Forløbet finder sted på skolen. Her skal vi bruge en stor sal til kulturmødet og et undervisningslokale til lærerkurset.

Tilmelding
Beskrivelse

I princippet dækker forløbet alle verdensmål, idet ideer til undervisning i verdensmål er en del af forløbet.