Gratis

Til kamp mod kedsomhed

Beskrivelse

ULF i Aarhus inviterer til en dag, hvor vi tager problematikken kedsomhed op

Dagen er ikke moraliserende, men derimod et indspark til yderligere inspiration i undervisningen bl.a. fra de eksterne læringsmiljøer og med en mere praktisk orienteret vinkel på læring.
Analyser af resultaterne fra den Nationale Trivselsmåling viser, at hver tredje udskolingselev ’tit’ eller ’meget tit’ oplever undervisningen som kedelig. Den opvakte lærer spørger så; Men skal undervisningen være sjov?
Nej, men: ”Kedsomheden kan faktisk bruges som inspiration og som kreativt afsæt for pædagogiske greb, idet der i kedsomheden automatisk er indlejret en form for motivation for eleven til at bryde ud af tilstanden.
Det er afgørende, at lærerne tør tage dialogen med eleverne, både for at af-tabuisere begrebet, men i høj grad også for at blive klogere på hvordan man styrker elevernes oplevelse af meningsfuld undervisning.
Det lader sig gøre, når vi tør betragte kedsomhed som ’motivationens bagside’ og bruger den som konstruktiv feedback på undervisningen.” 
 / Folkeskolen 2018

Pga. Covid-19 kan vi desværre ikke lave en så aktiv dag, som vi plejer, da I ikke må blandes på kryds og tværs og skal sidde ned. Derfor er dagen for en gang skyld en foredragsdag.

PROGRAM:

Kl. 9.00    Ankomst og velkomst
Kl. 9.15    ’Til kamp mod kedsomhed’ - oplæg v. Louise Tidmand, forfatter til bogen af samme navn 
Kl. 10.30   Kaffe og croissant
Kl. 10.45   ’Fremtidens skole’ ved LEAPS-lærer på Kvaglundskolen i Esbjerg
Kl. 11.00    En nytænkende skole i Gellerup ved Claus Picard, Børn og unge Aarhus Kommune
Kl. 11.15    Inspiration fra ULF og udbyderne 
Kl. 12.00    Frokost
Kl. 12.45    Dagens overraskende indspark ved forfatter Knud Romer
Kl. 14.00    Tak for i dag

Herefter er der mulighed for at se udstillingen Asger Jorn og Per Kirkeby eller installationsudstillingen i kælderen: Jonah Freeman og Justin Love ’Colony Sound’

HUSK MUNDBIND!

Forplejning

Dagen er inkl. forplejning.

Kontakt
Malene L. Thomassen
41856671
Materialer

Se det fulde program for temadagen 'Til kamp mod kedsomhed' her (PDF):

Sted
ARoS
ARoS Allé 2
8000 Aarhus C
Tilmelding