Efteruddannelse i entreprenørskab - E3U

Beskrivelse

E3U-efteruddannelsen i entreprenør­skab udvikler læreres og under­viseres kompetencer i entreprenøriel undervisning i både grund­skolen, på gymnasiale ungdoms­uddannelser og videregående uddannelser - og er relevant for alle fagligheder. Med en fælles efteruddannelse i entreprenørskab skabes sammen­hæng og progression i elevernes og de studerendes uddannelse.

Efteruddannelsen i entreprenørskab er et 3 måneders forløb og udbydes 2 gange årligt:

  • Januar-april
  • August-November

Undervisningen forløber som fire seminarer hvorimellem deltagerne arbejder med deres egen praksis. E3U-forløbene fokuserer overordnet på fire kompetenceområder:

  • Entreprenørskabsunderviserens mindset og roller, refleksion over egen praksis samt samarbejde og forankring i organisationen.
  • Traditioner og begrundelser for entreprenørskabsundervisning. Entreprenørskabsundervisningens snitflader med samfundsforhold, fagfaglighed og dannelsesbegreber.
  • Entreprenørskabsdidaktik og –metode samt evalueringskompetencer
  • Metoder, teknikker og værktøjer (undervisningsressourcer), der skaber handling i praksis. 

Læs mere om E3U og tilmeld dig næste forløb her.

Efteruddannelsen i entreprenørskab udbydes også som skræddersyede forløb.

Kontakt
Mette Brinch Thomsen
Udviklingskonsulent og projektleder
+4551335079
Træffetid 9-16