Gratis

Den gode korleder

Sangkraft Aarhus

Beskrivelse

Er du leder af jeres skolekor? Arbejder I på at starte skolekor op eller mangler du vejledning i emner som repertoire, flerstemmighed, opbygning af en god korprøve, børns stemmer, opvarmningsøvelser og direktion?

Så kan I søge Sangkraft Aarhus om at få en sangkonsulent på besøg i 3 timer. Timerne skal lægges i et eller to besøg og kan både være sammen med dit kor og som sparringstimer. Du og sangkonsulenten planlægger sammen det forløb, som passer bedst til dit behov.
 

Kontakt
Christina Holm Dahl
Daglig leder
20156370
Sted

Vores sangkonsulenter kommer ud til jer.

Tilmelding
Tilmelding