Biodiversitet og klima i natur/teknologi

Biodiversitet og klima i natur/teknologi

Beskrivelse

Formål

  • Kurset henvender sig til dig, der underviser i geografi, biologi og/eller fysik/kemi, og som vil have inspiration til den fællesfaglige undervisning og med fokus på de naturfaglige kompetencer.
  • Gennem kurset får lærere i udskolingens naturfag en øget indsigt i, hvordan de naturfaglige kompetencer kan spille sammen med det fællesfaglige, samtidig med at man opnår faglig dybde.
  • Du får udvidet værktøjskassen til brug i det tværfaglige samarbejde og får en masse inspirerende undersøgelser og redskaber med hjem.

Kurset afholdes af Marianne Graversen (Naturhistorisk Museum), Pernille Mølgaard Andersen (Naturhistorisk Museum) og Ulla Hjøllund Linderoth (Naturfagskonsulenten ApS).

Indhold

Hands on og undersøgelser i naturen er et vigtigt udgangspunkt for elevernes forståelse. Vi arbejder med indsamling af organismer i området omkring museet, og derudover går vi på jagt i museets samlinger. Alle undersøgelser og perspektiver vil være overførbare til andre naturområder og vil også kunne trækkes ind i klasseværelset.

Du får masser idéer til undervisningen i natur/teknologi med hjem og bliver klædt på både fagligt og kompetencemæssigt. Kurset vil præsentere konkret undervisningsmateriale til brug i undervisningen om arter og biodiversitet. Vi tager afsæt i 99 arter du skal se, inden du bliver voksen og materiale fra Krible Krable. Herunder får du erfaring med at bruge app´en iNaturalist som digitalt værktøj og får øvelser, der kan gøre eleverne klogere på arters systematiske tilhørsforhold. FN's Verdensmål konkretiseres og inddrages desuden i arbejdet. 

Du vil som lærer blive helt skarp på kompetenceområderne i natur/teknologi og både undersøgelser, modellering, perspektivering og kommunikation inddrages i løbet af dagen. Der arbejdes desuden med en progression fra indskoling til mellemtrin og videre til udskoling.

Kontakt
Pernille Mølgaard Andersen
Skoletjenesteansvarlig
Sted
Naturhistorisk Museum
Wilhelm Meyers Allé 10
8000 Aarhus

Naturhistorisk Museum, BioX-indgangen ved T-krydset
Wilhelm Meyers Allé og Ole Worms Allé, 8000 Aarhus C.

Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
30.08.2019