Gratis

Bevæg jer til trivsel og læring i skoledagen - lukket for tilmelding

Bevægelse og trivsel

Beskrivelse

Kursusdagene i uge 31 er fyldt. Vi planlægger at afholde flere i efteråret.

 

Lær mere end 20 bevægelsesaktiviteter, der kan skabe smil og øge elev-elev og elev-lærer relationer i din klasse

Denne temadag har som mål at give dig inspiration til at skabe mere bevægelse i skoledagen. Dagen handler ikke om faget Idræt, men om, hvordan vi tænker bevægelse ind i hele skoledagen uanset fag.

Indholdet er konkret og praksisnært – alle øvelser fra dagen kobles til din praksis med eleverne. Du præsenteres for og afprøver selv forskellige bevægelsesaktiviteter, som har til formål at fremme fællesskab, trivsel og læringsparathed.

Kurset afholdes tirsdag d. 2/8 2022 på UNO Friluftscenter

Program:

08.15 Kaffe og te

08.30 Programstart

11.30 Frokost (medbring selv)

15.00 Afslutning

Forplejning

Vi sørger for frugt, kaffe, koldt og varmt vand.

Medbring selv frokost.

Kontakt
Nicolai Lund Madsen
Underviser
61943032
Sted
UNO Friluftscenter
Marienlundsvej 11A
8240 Risskov

UNO Friluftscenter, mellemrummet og gårdspladsen

Tilmelding

Tilmeld dig via mail til nilm [at] aarhus [dot] dk 

Oplys

- dit navn 

- skolen, du underviser

- klassetrin, du underviser

Tlf.nr. 61943032
Tilmeldingsfrist
24.06.2022