Gratis

Basisforløb for læringsvejledere på PLC

Beskrivelse

Center for Læring udbyder et gratis basisforløb for læringsvejledere, der har drift og udvikling af det pædagogiske læringscenter som kerneområde. Forløbet strækker sig over fire dage i efteråret 2020. Center for Læring dækker vikarudgift i forbindelse med deltagelse. Du skal varetage funktionen som læringsvejleder på PLC på en folkeskole i Aarhus Kommune for at kunne deltage.
Læs mere om indhold og organisering af basisforløbet under "Materialer".
Tilmelding senest mandag den 15. juni. Benyt den vedlagte blanket, som du finder under "Tilmelding".

Forplejning

Kaffe/te og sandwich til frokost er inkluderet.

Materialer

Beskrivelse af "Basisforløb for læringsvejledere på PLC"

Sted
Center for Læring
Louisevej 29
8220 Brabrand

D-fløjen

Tilmelding

Vær opmærksom på, at deltagerantallet er max 12 personer. 
Du vil efter tilmeldingsfristen få besked i din mailboks, om du er optaget på kurset.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
15.06.2020