Kultur- og fritidsforløb for modtageklasser

23.06.2020

Introducer din modtageklasse til en aktiv og kreativ fritid i elevernes nye hjemby.

Vælg fra en gratis pallette af kreative aktiviteter fra Cirkus Tværs, Aarhus Musikskole, kommunens biblioteker, Aarhus Billed- og Medieskole, Filuren og ForeningsMentor.

Tilbuddet gælder alle modtageklasser (MO0, MOA, MOB, MOC, MOD) og er tilpasset til de enkelte klassetrin.

Dannelsesforløbet understøtter modtageklassernes formål om at udvikle elevernes sprog og præsenterer eleverne for forskellige udtryksformer. Desuden øges elevernes kendskab til mulighederne for at komme med i forskellige interessefællesskaber, idet de får en håndholdt introduktion til foreningsliv, kulturskoler og biblioteker.

Forløbene er finansieret af Aarhus Kommunes pulje til indsatser rettet mod nye borgere i kultur- og foreningslivet.