Kroppen på billedet i Uge Sex

Credit: Cathrin Peterslund

Af Science Museerne - Steno Museet - 11.01.2021

Giv dine 8. og 9. klasser mulighed for at mødes med andre unge fra hele landet. Vi tilbyder en gratis online museumsoplevelse med dilemmasnakke, quizzer, spændende oplæg og nye perspektiver på kropsidealer.

Science Museerne dedikerer Uge Sex til en engagerende og højaktuel debat om krop, kropsidealer og selviscenesættelse. Vi sætter rammen for, at eleverne reflekterer over, hvordan kropsidealer, sociale medier og manipulerede modelkroppe påvirker dem. Vi veksler mellem online aktiviteter og oplæg samt dialogbaserede opgaver, som eleverne løser sammen enten i klassen eller online.

8. klasser: Tirsdag d. 9. og torsdag d. 11. februar kl. 9.00 – 11.00
9. klasser:  Onsdag d. 10. og fredag d. 12. februar kl. 9.00 – 11.00

Vi gennemfører uanset om eleverne er i skole eller hjemsendt.

 

Yderligere information