Kræft tur/ retur

28.10.2018

Undervisningsprojekt for udskolingen

Kræft tur/retur er et undervisningsprojekt udarbejdet af medicinstuderende på Aarhus Universitet, som brænder for at oplyse og undervise elever om kræft og omstændighederne omkring kræft som sygdom.

Undervisningsforløbet er tiltænkt elever i udskolingen og er udviklet således, at det både kan stå selvstændigt som led i biologiundervisningen eller supplere et eksisterende forløb gennemgående tema på skolen.

Det er gavnligt for undervisningen, men bestemt ikke noget krav, hvis eleverne allerede kender til opbygningen af den raske celle, og har stiftet bekendtskab til begreber som DNA, gener og mutationer. Der er således mulighed for tilpasning af forløbet efter klassens behov (ved kontakt på mail) og stor fleksibilitet i niveauet, vi vil fremføre oplægget i.

 

Yderligere information