Konference den 1. oktober

30.07.2019

Kom og vær med, når vi stiller skarpt på ‘kunstens otte goder vaner’ – læring gennem krop, sanser og bevægelse.

Moderne hjerneforskning slår fast, at læring og udvikling ikke bare foregår i hovedet. Læring og udvikling hænger sammen med kroppen og omgivelserne.

Som børn og voksne lærer vi at forstå verden, ikke bare ved at stimulere nogle bestemte nervebaner i hjernen, men også via den måde, vi bruger vores kroppe og sanser på. 

Vi byder på en dag, hvor vi dykker ned i de særlige kvaliteter, som de kunstneriske aktiviteter og fag har for især skolebørns udvikling, læring og trivsel.