Kender du 'Samarbejdspuljen'?

15.06.2016

Samarbejdspuljen for skoler og folkeoplysende foreninger. Puljens formål er at støtte samarbejder mellem århusianske folkeskoler og folkeoplysende foreninger, som giver børnene en anderledes, inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen.

Der gives tilskud til samarbejde mellem skole og forening med max 500,- kr. pr. afviklet dobbeltlektion (2x45 minutter).

Det er yderligere muligt at søge 1.000 kr. pr. samarbejdsprojekt i tilskud til planlægning af forløbet, såfremt forløbet strækker sig over minimum tre dobbeltlektioner. Der kan således søges om tilskud på i alt 500 - 4000 kr. pr. undervisningsforløb.

  • Puljen kan udelukkende søges til forløb, der afvikles og afsluttes i skoleåret 2016 - 2017. Der er løbende ansøgningsfrist, og puljen kan søges fra den 1. juni 2016.
  • Ansøgningerne skal indeholde en startdato og en slutdato – herunder hvilke datoer foreningen afvikler forløbene for skoleeleverne.
  • Midlerne kan fx bruges til instruktørlønninger, transport samt vedligehold af udstyr.
  • Der gives som udgangspunkt tilskud til én instruktør pr. klasse. I særlige tilfælde kan der dispenseres for dette, hvis der er stærke argumenter for, at forløbet kræver mere end én instruktør.
  • Nichesportsgrene, som lærerne ikke selv underviser i, samt foreninger hjemmehørende i Aarhus Kommune vil blive prioriteret.
  • Puljen skal søges, og tilsagn skal være på plads INDEN et forløb igangsættes, ellers kan der som udgangspunkt ikke forventes tilskud.
  • Vejledende varighed af et forløb: 1 – 6 dobbeltlektioner.
Yderligere information