Invitation til samarbejde om trivsel

Af Teaterhuset Filuren - 03.05.2021

I står på skolerne med en opgave foran jer, hvor I skal have det fysiske samvær og trivslen på banen igen efter en lang nedlukning. Teater I Skolen inviterer derfor til samarbejde om trivsel i det kommende skoleår.

Vi tror ikke, at trivsel er noget man fixer ved et eller flere hyggelige klassearrangementer - ikke at sådanne ikke er på sin plads og et godt redskab - men holdbar trivsel og det gode inkluderende klassefællesskab, det skabes på den lange bane, og den vigtigste brik i det arbejde er klassens faste voksne. Til gengæld har vi erfaret, at teaterpædagogik er et unikt redskab til at sætte kroppen og sanserne i spil ind i trivselsarbejdet – så at sige til at få kroppen helt praktisk ind i trivselsarbejdet. Teaterpædagogik faciliterer et rum, hvor eleverne gennem rammer af leg og kreativ udfoldelse kommer til orde med krop og sanser. Et rum, hvori eleverne erfarer, træner og styrker deres evne til empati og at indgå positivt i sociale fællesskaber. De får mulighed for – inden for legens og fiktionens rammer - at øve sig på virkeligheden uden at slå sig på den.

Gennem flere år har vi samarbejdet med Sølystskolen om trivsel, og sammen har vi fundet greb til en samarbejdsform og udviklet et særligt teaterpædagogisk trivselsforløb, hvor både lærernes og teaterpædagogens kompetencer kommer bedst muligt i spil, og supplerer hinanden til gavn for eleverne.
Vi kommer ikke som teaterpædagoger og fixer jeres trivsel, men hvis I som skole investerer lærertimer (bl.a. ved at sætte to lærere på som observatører på egen klasse under teaterpædagogens arbejde med klassen), så kan vi tilbyde jer:

  •     En unik mulighed for at få en dybere indsigt og forståelse for netop jeres klasses sociale mønstre, og elevernes indbyrdes relationer, styrker og udfordringer.
  •     Konkrete praktiske fællesskabsskabende øvelser, som introduceres for eleverne af teaterpædagogen, og derfra er lette for jer (faste lærere) at fortsætte i klasserummet.
  •     Et målrettet input til jeres eget arbejde med trivsel og relationskompetencer, f.eks. som fokusfelt i jeres allerede eksisterende arbejde med stærkere læringsfællesskaber.

Her et par udtalelser fra lærere på 4. årgang på Sølystskolen:

Filur-forløbet giver klasselærerne/teamet mulighed for at få et større indblik i klassens sociale trivsel. Man har som lærer/pædagog mulighed for, som fluen på væggen, at få indblik i:

∙        hvordan det sociale hierarki er i klassen;

∙        hvilke dynamikker der er socialt i klassen;

∙        enkeltpersoners sociale ageren i klassen;

∙        hvordan klassen grupperer sig; og

∙        hvordan eleverne agerer på tværs af køn.
Klasseteamet for 4B, Sølystskolen

Jeg synes man får en rigtig god mulighed for at studere de sociale relationer i klassen, og forskellige adfærdsmønstre blandt eleverne. Man bliver klogere på, hvad der foregår mellem eleverne, så man bedre kan fokusere sine indsatser.
Henrik, lærer Sølystskolen

Lyder dette som noget du og din skole kunne have lyst til at høre mere om, så tøv ikke med at kontakte Malene Hedetoft for en uforpligtende snak.

Malene Hedetoft
Teaterhuset Filuren I Skolen
Mobil 30264339
Mail: mh@filuren.dk