Inspirationsdag: Læring og bevægelse i naturen

27.04.2016

Hasle Bakker inviterer skoleledere, lærere, FU-ledere, dagtilbudsledere og pædagoger til inspirationsdag den 26. maj.

Kom med ud i Hasle Bakker torsdag den 26. maj kl. 13.00-15.00 og se hvordan jeres skole og institution kan få udbytte af de mange muligheder naturen i Hasle Bakker byder på.

Hasle Bakker er et gratis tilbud til alle skoler og institutioner i Aarhus. Naturområdet har en række faste tilrettelagte undervisningsforløb med masser af bevægelse til alle klassetrin fra 0.-10. klasse.

På dagen vil I få information om og præsentation af Hasle Bakkers faste tilbud og en rundvisning til aktivitetsstederne i naturområdet. Herudover vil vi i Hasle Bakker indbyde til en dialog med deltagerne, hvor I kan komme med jeres egne ønsker og forslag til nye aktiviteter.

Yderligere information
Tilmelding til inspirationsdagen til: aktiviteter@haslebakker.dk. Kontakt gerne aktivitetsleder Lone Dybdal, telefon 27 88 70 00.