INSPIRATIONSDAG: Krop og bevægelse

24.01.2017

Onsdag d. 19/4 kl. 9:00-12:00 på UNO Friluftscenter

Få inspiration til den pædagogiske læreplan Krop og bevægelse. Gennem tre sjove, udfordrende og lærerige timer får du konkrete eksempler på - og får du selv lov at prøve - hvordan du kan understøtte børns motorik, bevægelse og sanselighed.

Tema: Krop og bevægelse

Målgruppe: pædagoger (0-6 års området)

Målet med dagen er, at transferværdien er stor, således du går derfra med en værktøjskasse fyldt med praktiske aktiviteter, som du kan bruge dagen efter. Inspirationsmateriale eftersendes.

Udgangspunktet vil være Krop og bevægelse, men der vil også være overlap til andre af de fem temaer i den pædagogiske læreplan.

UNO Friluftscenter i Riisskoven skaber de motiverende ydre rammer med Morten Bjerg Poulsen
som inspirator og facilitator.

Vi skal være udendørs, så påklædninger efter vejret!

Der vil være forfriskninger undervejs.

Sted: UNO Friluftscenter, Marienlundsvej 11A, 8240 Risskov
Pris: GRATIS

Har du spørgsmål kan du kontakte ULF i Aarhus, Malene L Thomassen: malyt [at] aarhus [dot] dk