Ind med udeskolen

02.06.2015

Hasle Bakker, lærere og pædagoger i grundskolen. Invitation til inspirationsdag. Kom med ud i Hasle Bakker og få ideer til spændende læringsforløb med udeskole - inde såvel som ude.

Inspirationsdagen afholdes torsdag den 6. august kl. 9.00-14.00.

På dagen vil I få viden og inspiration til, hvordan udeskole kan understøtte den læringsmålsstyrede undervisning, sætte skoledagen i bevægelse og opfylde de nye Forenklede Fælles Mål.

Programmet vil veksle imellem teori, dialog og praktiske øvelser. Indholdet vil bl.a. være en præsentation af den nyeste viden om udeskole baseret på forskningsresultater og skolers erfaringer. Gruppevis vil vi arbejde med øvelser, sparring og ideudvikling til brug for udeskoleaktiviteter med egne klasser.

I vil også få konkrete eksempler på, hvordan udeskolen kan understøtte kravene om mere bevægelse og kan planlægges og gennemføres for et eller flere fag sammen og evalueres med afsæt i læringsmålsstyret undervisning.

Udeskole har fået høj prioritet i den nye folkeskolereform, og Undervisningsministeriet og Mijøministeriet har sammen igangsat projekt ”Udvikling af udeskole” for at fremme varieret og anvendelsesorienteret undervisning i folkeskolen. I forlængelse heraf er der uddannet et korps af udeskolekonsulenter og -vejledere til at hjælpe skolerne i gang.

Som navnet antyder, indebærer udeskole, at en del af elevernes læring foregår uden for skolens klasseværelser. Det betyder dog ikke, at udeskolen absolut skal foregå i det fri - den kan lige så vel foregå inden døre på udvalgte lokaliteter.

Udeskole kan ses som en udvidelse af skolens pædagogiske rum. Kom og få inspiration til, hvordan du kan indarbejde udeskole i undervisningen med god indlæring og udbytte for eleverne.

Dagen indledes med fælles morgenkaffe kl. 9.00 i Hasle Bakkers skolelokale på Tovshøjskolen.

Tilmelding gerne inden 26. juni 2015 til Lone Dybdal, aktivitetsleder og udeskolevejleder ved Den Selvejende Institution Hasle Bakker

Mail: aktiviteter [at] haslebakker [dot] dk
Telefon: 27 88 70 00