Hvem er jeg? Hvem er du?

Af Rum for Undren - 24.06.2021

I dette forløb skal eleverne arbejde med portrætter og selvportrætter gennem forskellige tegneøvelser. Undervejs i arbejdet inddrages filosofiske perspektiver og samtaler, som ansporer eleverne til at reflektere over deres egen og hinandens identitet.

I forløbet indgår to spor.
 
Kunstspor – vi tegner os selv og hinanden:
-       Intro til tegneøvelser: Om identifikation, identitet og billedmageri.
-       Små portrætøvelser som træner øjet.
-       Selvportrætter: Vi tegner os selv med brug af forskellige teknikker.
-       Transformationsøvelser der munder ud i selvportrætter.
 
Filosofispor – vi filosoferer sammen:
-       Intro til filosofiens væsen.
-       Om at filosofere mens man tegner.
-       Filosofisk samtale: Nedslag i processen med fokus på filosofiske spørgsmål og fælles samtale.
 
I forløbets kunstspor vil eleverne tegne sig selv og hinanden gennem forskellige øvelser med brug af papir, blyant, kridt og andre redskaber. Hvad sker der med portrætterne hvis de deformeres, fx hvis øjnene gøres store, ansigtet udtrykker vrede eller munden gøres skæv? Hvad kommer til udtryk i tegningerne, hvad ligger til grund for disse fremstillinger og hvordan påvirker det ens selvbillede?
 
I forløbets filosofispor vil eleverne gennem filosofisk tænkning og samtale sætte ord på deres portrætter og dette at fremstille og udtrykke sig. Hvilken identitet kommer til udtryk i tegningerne? Hvilke forforståelser og værdier ligger til grund for disse udtryk? Hvad betyder fremstillingen for egen og andres identitet?

 

Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage i forløbet.

Yderligere information
Forløbet udbydes til udskoling og ungdomsuddannelser.