Hvad har køn og klima med hinanden at gøre?

Forsider med Greta Thunberg

Af KØN - museum for kønnenes kulturhistorie - 13.03.2024

KØN har åbnet en ny udstilling, der undersøger, hvordan køn hænger sammen med klimaadfærd, -skam,- angst, -aktivisme og -handling, og hvordan forventninger til kønnene kan stå i vejen for klimamæssige adfærdsændringer.

Museet KØN har netop åbnet særudstillingen How Dare You - Køn, kamp og klimakrise, som sætter fokus på sammenhængene mellem køn og klima.  

I den forbindelser er det muligt at booke undervisningsforløb til udskoling og gymnasieniveau, som foregår i museets nye særudstilling.

I undervisningsforløbet til udskolingen stiller vi skarpt på de forventninger, vi har til kønnene i dag og hvordan de afspejler sig i vores forbrug. Eleverne skal have fingrene i forskellige affaldsposer og analysere sig frem til hvilken type familie og husstand, der mon står bag. Er store bøffer, økologi og fast fashion kønnede forbrugsmarkører?

Gymnasieklasserne skal arbejde med vores måde at forstå verden i modsætningspar. Feminin over for maskulin, natur over for kultur, følelser over for rationalitet. I grupper skal eleverne analysere forskellige elementer i udstillingen med denne dualisme i baghovedet. Afslutningsvist skal vi tale sammen om de skarpt optrukne forventninger til køn, som denne dualisme kan føre med sig. Kan denne forståelse af verden og kønsroller indskrænke vores muligheder for at ændre adfærd til fordel for klimaet?

Med denne udstilling og den tilhørende undervisning ønsker KØN at lade sine gæster reflektere over, hvordan tanker om og forventninger til køn har indflydelse på forbrugsvaner og adfærdsmønstre for os alle sammen. Hvorfor vi har handlet, som vi har gjort gennem historien? Og hvorfor det kan det være svært for os at ændre adfærd til fordel for klimaet, hvis det betyder at vi ikke kan leve op til de forventninger, vi møder?