Videnskab på herregården

Beskrivelse

Forløbet starter med en omvisning, hvor eleverne, sammen med en formidler, undersøger de videnskabelige rum på Gammel Estrup. De to rum, Alkymistkælderen og Grevens Arbejdsværelse, knytter sig hver til en central videnskabshistorisk periode henholdsvis renæssamcem og oplysningstiden. Vi kigger på konkylier, apperater og forsteninger i Grevens samling og undersøger, hvordan erkendelsen og videnskaben udvikler sig over tid. Derefter giver vi os i kast med en indsamling, undersøgelse og kategorisering af genstande fra herregården. Eleverne skal her, på videnskabelig vis, indrette deres eget raritetskabinet, som de kan tage med hjem og hænge i klasselokalet.

Aktiviteter
  • Omvisning.
  • Dialogbaseret undervisning.
  • Undersøgelse, indsamling og kategorisering af kulturlandskabets kuriositeter. Dette f.eks. kan være konkylier, apperater og forsteninger.
  • Eleverne indretter deres eget raritetskabinet.
Forberedelse

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Efterbehandling

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Formål

Undersøgelse, fremstilling, livsfilosofi og etik. Kronologi og sammenhæng.

Elever får en grundlæggende forståelse for renæssancens og oplysningstidens naturvidenskabelige udvikling og det verdenssyn, der gør sig gældende i perioden fra 1600-tallet til 1800-tallet.

Igennem arbejde med historisk videnskabelig klassificering og en kronologisk gennemgang af museets videnskabelige rum opnår eleverne forståelse for historiske sammenhænge imellem kultur og natur. Eleverne skal undersøge menneskets relation til naturen i historisk kontekst. Forløbet vil således fungere som introduktion og inspiration til de naturvidenskabelige fag.

Sted
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Randersvej 2
8963 Auning
Tilmelding

Skriv eller ring, så kan vi i fællesskab planlægge jeres besøg på museet.

Tilmelding
Tlf.nr. 87950705