Gratis

Vejledning og elevfortællinger

Beskrivelse

En vejleder og to elever fra AARHUS GYMNASIUM kommer på besøg på grundskolen og giver elever og lærere et indblik i det faglige og sociale miljø på gymnasiet.

De vil høre lidt vejledningsmæssigt om vores gymnasieretninger men især høre om, hvordan det er at gå på AARHUS GYMNASIUM, samt hvilke overvejelser gymnasieeleverne selv havde, da de skulle vælge ungdomsuddannelse.

Fokus vil ligeledes være på hvilke krav, der skal opfyldes for at blive optaget samt hvilke fremtidsmuligheder, der er med en studentereksamen vores gymnasier.

Formål

  • Formålet med besøget er, at grundskoleeleverne introduceres til Teknisk Gymnasium - primært via ung til ung formidling.
Sted

  • Udbydes af vores 4 Gymnasier:
  • AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C
  • AARHUS GYMNASIUM, Viby
  • AARHUS GYMNASIUM, Tilst
  • Teknisk Gymnasium Skanderborg