UNESCO Samlingerne

Beskrivelse

UNESCO-samlingerne er et tilbud til alle landets skoler om at låne etnografiske samlinger til brug på skolen. Tilbuddet består p.t. af 29 samlinger indsamlet af etnografer og andre eksperter i de samfund, hver samling handler om.

Hver samling indeholder hverdagsgenstande som tøj, skolebøger, husholdningsredskaber, legetøj og religiøse genstande. Derudover har hver samling et særligt tema som f.eks. indfødte folk i Bolivia, krigen i Afghanistan, national lykke i Bhutan m.v.

Med genstandsmaterialet følger grundige baggrundstekster, billedserier, musik cd’er, fotostater og andet baggrundsmateriale. Den store diversitet i materialet gør UNESCO-samlingerne anvendelige for en stor målgruppe. Ofte bliver materialet brugt i forbindelse med rollespil og udstillinger, men det indeholder en stor frihed for den enkelte bruger til at anvende materialet på sin egen måde.

Hør mere om mulighederne i UNESCO samlingerne:
Kontakt inspektør Thea Skaanes på 23447110 eller unesco@moesgaardmuseum.dk

Samlingerne kan lånes til brug på skolen i en eller flere perioder af tre uger ad gangen:
For at låne en UNESCO-samling skal den enkelte skole have tilknyttet en lærer, der har deltaget i et UNESCO-koordinatorkursus. Derudover skal skolen oprettes som abonnent.

Pris:
Adgang til UNESCO samlingerne fås gennem deltagelse i certificeringskursus, der afholdes løbende gennem året.
Kurset koster 1295 kr. (og 695 kr. for efterfølgende lærere fra samme skole). Kontakt unesco@moesgaardmuseum.dk for kursusforespørgsler.

Et abonnement koster 595 kr./år og giver adgang til at låne lige så mange samlinger, man vil.
Udgiften til lån (595 kr til årsabonnement eller tilskud til fragtomkostninger) kan i skoleåret 2018/2019 afholdes af ULF, hvis dette på forhånd aftales med ULF.
Se mere på http://ulfiaarhus.dk/gratis-undervisningsforloeb-skoler-20182019.

Du kan booke samlinger, se lånerstatus og samlingsplaceringer på  www.unescosamlingerne.dk/lån.

Formål

UNESCO-samlingerne lægger op til, at eleverne arbejder hands-on med museumsgenstande eller endnu bredere får alle sanser sat i spil i læreprocesserne. Formålet er således at give eleverne en forståelse af kulturelle og almenmenneskelige spørgsmål ud fra et konkret arbejde med "fremmede" genstande.

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale