Under Bølgen

Beskrivelse

Havets økologiske kredsløb: Vi starter med at snakke om havets økologiske kredsløb, og hvad der forårsager iltsvind, hvis kæden bliver brudt. Her perspektiveres til forholdene ved Aarhus Bugt.

Ved vandet: Med vandkikkerter undersøger vi livet i vandet og på molen og stenene under og over vandet. Vi undersøger sigtbarheden i vandet og snakker om, hvad der kan påvirke sigtbarhed i havvand: Storme, alger, forurening osv. Vi bruger krabbefangere og net til at fange smådyr omkring stenene ved rev eller mole og undres over, hvilke dyr og planter, vi fanger. 

Undersøgelse: Her kigger vi på det indsamlede materialer: vandprøver, sten, tang og dyr i stereolupper. Er der forskellige smådyr på spil? Afslutningsvist snakker vi om hvad vi har fanget.

Indskoling: Eleverne får mulighed for at undres og eksperimentere med simple undersøgelser i naturen. De lærer, at liv i havet ikke kun handler om fisk og havpattedyr. Vi lærer tang, krabber, søstjerner, vandmænd og endda små alger bedre at kende.

Mellemtrin: Eleverne eksperimenterer med stereolupper og laver undersøgelser med livet i havet. Vi har fokus på alger og snakker om fødekæder, herunder hvordan vi mennesker kan bedre udnytte havets ressourcer (f.eks. mad lavet af tang).

Udskoling: Vi snakker fotosyntese, havets økologiske kredsløb, iltsvind og alger. Herunder bruger vi stereolupper til at finde dyre- og planteplankton i vandprøver. Vi tager vandprøver og ser om vi kan finde mikroplastik. Her snakker vi om hvordan plastikken kan påvirke det maritime miljø.

Book andre forløb med havet i fokus:

Vil I arbejde videre med smådyr kan vi tilbyde Krible Krableland (smådyr på land) og Livet i Vand (smådyr i ferskvand).

Formål

Formålet med aktiviteten er at:

  • lære eleverne om havets økologiske kredsløb.
  • stifte bekendtskab med nogle af de mange levende organismer, man kan finde under vandet.
  • lære om organismernes levevis og vigtighed i forbindelse med at opretholde et sundt miljø i havet.
  • opleve og diskutere biodiversitet.
  • få mulighed for at fiske med net, undersøge, eksperimentere og undres.

Ved at komme udenfor klasselokalet og få en hands-on oplevelse af havets økokultur, får eleverne en dybere forståelse for natur/teknologi, biologi, fysik/kemi og geografi. Eleverne bliver mere fortrolige med livet i havet, får lov til at diskutere, hvordan ressourcerne kan udnyttes bedre, og hvilke påvirkninger vi mennesker har på havets økologi, og det giver det bedre forståelse for, hvorfor det er vigtigt at beskytte livet i havet.

Dette forløb binder sig op på FN's verdensmål nr. 14 "Livet i Havet", herunder delmål nr. 14.1, 14.2 og 14.c.

Sted
Aarhus Internationale Sejlsportscenter
Ester Aggebos Gade 80
8000 Aarhus
Tilmelding

Booking hos Natursamarbejdet.

Tlf.nr. 86 25 68 60