Gratis

Tur: På jagt efter historien 2.-4. kl.

Beskrivelse

Dette undervisningsmateriale er udformet som en slags opdagelsesrejse i Den Gamle By. De forskellige opgaver vil lede gruppen rundt på museet og give dem en sanselig oplevelse af, hvordan en by kunne se ud for cirka 150 år siden.

Følgende temaer (til refleksion og sammenligning med elevernes egen verden i nutiden) indgår i opgaverne:

 • vejbelægning – gadens indretning
 • vandforsyning – sanitære problemstillinger
 • transport af varer – vareopbevaring
 • kraft før elektriciteten – vandkraft – møller
 • handel – datidens varer
 • byggeskik – bindingsværk.
Aktiviteter

Materialet indeholder tre opgavetyper:

 • Opgaven at finde vej ved at se på et kort, se på gadenavne og forskellige kendetegn i gadebilledet.
 • Spørgsmål om den historiske købstad. Til disse spørgsmål gives flere svarmuligheder. Undervejs krydser eleverne deres svar af på opgavearket. Se desuden lærer-arket med noter og baggrundsviden til spørgsmålene.
 • Tegneopgaver. Formålet med disse er at skærpe elevernes iagttagelsesevne.

Lærerens opgave er at sætte sig ind i materialet og under museumsbesøget følges med eleverne rundt på museet, hjælpe dem med at finde vej og – afhængigt af klassetrin – læse opgaverne op for eleverne eller hjælpe dem med selv at læse opgaverne.
Læreren skal ikke blot forære eleverne det rigtige svar, men lade dem reflektere over opgaverne, således at de kan tænke over og argumentere for deres svar.
Læreren kan tilføje yderligere forklaringer og viden vha. NOTER TIL LÆREREN samt et Kortfattet kompendium om bindingsværk, som kan bruges til at gøre eleverne opmærksomme på særlige detaljer i bygningerne.

Formål

 • Eleverne får et levende, sanseligt indtryk af vilkårene for mennesker i 1800-tallet.
 • Giver eleverne mulighed for, at relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til deres eget liv.
 • Styrker elevernes iagttagelsesevner, samt opfordrer eleverne til at tænke selvstændigt og løsningsorienteret.
Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet kan frit downloades og benyttes:

Tilmelding

ALLE klasser og grupper skal tilmeldes inden besøget, da der er en øvre grænse for, hvor mange klasser/grupper, museet modtager pr. dag. 

Tilmelding på skoletilmelding [at] dengamleby [dot] dk