Gratis

Tur i Den Gamle By: Historisk quiz 4.-7. kl.

Beskrivelse

Et materiale til besøg på egen hånd med elevopgaver om håndværk og handel i 1864, 1927 og 1974.

Materialet er lavet således, at eleverne selv kan gå rundt i mindre grupper og hjælpe hinanden med at prøve at løse opgaverne. Vi anbefaler at man lader eleverne starte i grupper med 10 minutters mellemrum. Det indeholder:

  • Lærervejledning med noter og yderligere fakta til læreren.
  • Elevopgaver - printes på skolen - noter til læreren med svar og uddybende kommentarer
  • Kort over Den Gamle By.

Lærerens opgave er at gå rundt til grupperne og hjælpe dem i gang med at reflektere, stille spørgsmål og sammenligne, samt at sikre sig, at eleverne kan finde rundt til de forskellige steder og tager opgaverne seriøst.

Aktiviteter

Hensigten med opgaverne er at lægge op til viden-søgning, refleksion og samtale på de forskellige steder, man standser op ved, således at eleverne via den sanselige oplevelse af en 1800tals by og spørgsmålene/opgaverne, får deres viden sat ind i en konkret sammenhæng.

Det er vigtigt at eleverne får lov at reflektere og måske gætte sig frem til svarene på spørgsmålene frem for bare at få de rigtige svar serveret af læreren.

HUSK at forklare eleverne, at det at gå på museum ikke blot drejer sig om at skynde sig at svare rigtigt på spørgsmålene, men om at se, undersøge og opleve.

Gem eventuelt lærerens svarark til I er hjemme på skolen igen eller find et passende sted på museet at gennemgå dem. Her er det en god idé at gennemgå turen en gang til og få sat eventuelle tvivlsspørgsmål på plads. Der er gode muligheder for at arbejde videre med og uddybe emnerne.

Formål

  • At eleverne får et levende, sanseligt indtryk af vilkårene for almindelige mennesker i 1800-tallet.
  • At elverne erkender udviklingen indenfor handel og håndværk fra datiden til i dag
  • At eleverne får mulighed for, at relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til deres eget liv.
  • At eleverne styrker deres iagttagelsesevner og videnssøgning samt opfordres til at tænke selvstændigt og løsningsorienteret.
Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet kan frit downloades og benyttes:

Tilmelding

ALLE klasser og grupper skal tilmeldes inden besøget, da der er en øvre grænse for, hvor mange klasser/grupper, museet modtager pr. dag. 

Tilmelding på skoletilmelding [at] dengamleby [dot] dk